BÀI TUYÊN TRUYỀN: Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số

661

Trong giai đoạn hiện nay, bình quân toàn quốc đã đạt được mức sinh thay thế, giảm sinh không còn là ưu tiên hàng đầu trên phạm vi toàn quốc, Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2012-2020 tập trung vào nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và duy trì mức sinh thấp hợp lý. Để duy trì mức sinh hợp lý bên cạnh việc duy trì mức sinh đã đạt được tại các tỉnh mức sinh đã ở mức sinh mục tiêu (1,8 con), những tỉnh chưa đạt được mức sinh thay thế vẫn cần tiếp tục tăng cường các nỗ lực giảm sinh. Theo Tổng điều tra dân số 2009, vẫn còn tới 28 tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế. Ở nhóm các tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế, việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch nhằm thực hiện mục tiêu giảm sinh vẫn rất cần thiết. Ngược lại, ở các tỉnh đã đạt mức sinh thay thế, các can thiệp trong Chiến dịch nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và bước đầu cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số là yêu cầu cấp thiết.

Mở rộng các nội dung truyền thông và cung cấp một số dịch vụ nâng cao chất lượng dân số phù hợp như phát hiện khiếm khuyết thai nhi (thông qua siêu âm), tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân vào nội dung Chiến dịch lồng ghép truyền thông và cung cấp dịch vụ KHHGĐ và CSSKSS là một trong những can thiệp có tính khả thi cao trong việc nâng cao hiểu biết, tạo nhu cầu về các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các mô hình nâng cao chất lượng dân sốViệc mở rộng nội dung truyền thông và bổ sung cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số trong Chiến dịch vừa làm tăng tính hấp dẫn của Chiến dịch vừa nâng cao hiệu quả của đầu tư Chiến dịch góp phần thiết thực để đạt được các mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai Chiến dịch, song việc mở rộng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền vận động, bổ sung các dịch vụ và đặc biệt là khắc phục hạn chế về chất lượng dịch vụ cung cấp, mô hình Chiến dịch cần được thiết kế, thử nghiệm trước khi triển khai thực hiện trên diện rộng.

Nội dung chủ yếu của mô hình: Dựa vào kinh nghiệm triển khai thực hiện Chiến dịch trong nhiều năm qua, việc đổi mới mô hình Chiến dịch thực chất là việc mở rộng các nội dung trong tuyên truyền, vận động và tư vấn, bổ sung các dịch vụ kỹ thuật cung cấp trong Chiến dịch. Đổi mới phương thức và nội dung truyền thông nhằm tăng cường tính hiệu quả của công tác truyền thông và việc tăng cường chất lượng các dịch vụ trên cơ sở đảm bảo nguồn kinh phí cơ bản đáp ứng đủ các chi phí cho hoạt động là những giải pháp quan trọng quyết định đến sự thành công của mô hình.

Tăng cường tuyên truyền, vận động và tư vấn

Triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động và tư vấn trước, trong và sau chiến dịch, tạo cao trào thi đua thực hiện KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nâng cao chất lượng dân số nhằm nâng cao kiến thức, chuyển đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các nhóm đối tượng thụ hưởng và tạo dư luận ủng hộ việc thực hiện chính sách dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nâng cao chất lượng dân số tại địa bàn tổ chức Chiến dịch và toàn xã hội.

Xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp để áp dụng thích hợp với từng vùng từng nhóm đối tượng thuộc phạm vi địa bàn Chiến dịch. Xây dựng các tài liệu truyền thông thể hiện rõ những nội dung mang tính đặc thù đối với thực trạng khác nhau của địa bàn triển khai Chiến dịch. Định hướng và hướng dẫn sử dụng tài liệu thích hợp với đặc thù khác nhau của các khu vực thuộc địa bàn triển khai Chiến dịch.

Thực hiện các phương pháp truyền thông phù hợp với các nội dung ưu tiên của từng vùng, từng nhóm đối tượng thuộc địa bàn Chiến dịch. Tăng số lượng, thời lượng và chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông trước, trong và sau Chiến dịch. Phát huy tối đa hiệu quả của truyền thông trực tiếp thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành, đặc biệt là qua mạng lưới cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế cơ sở tại địa bàn triển khai Chiến dịch.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ trong Chiến dịch:

Tăng khả năng tiếp cận của đối tượng thuộc địa bàn Chiến dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ cung cấp dịch vụ, bổ sung đầy đủ trang thiết bị phục vụ cung cấp dịch vụ trong các đợt Chiến dịch, bảo đảm mức chi phí phù hợp cho các dịch vụ cung cấp trong Chiến dịch. Các gói dịch vụ cung cấp trong Chiến dịch bao gồm: Gói dịch vụ kế hoạch hoá gia đình: Bao gồm việc cung cấp các biện pháp tránh thai, tập trung vào cung cấp các dịch vụ KHHGĐ lâm sàng; Gói dịch vụ khám phụ khoa: Phát hiện bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, tư vấn, hướng dẫn phác đồ điều trị. Sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phương pháp quan sát trực tiếp hoặc phiến đồ tế bào âm đạo. Khám phát hiện các dấu hiệu sớm của ung thư vú; Gói dịch vụ phát hiện khiếm khuyết thai nhi: Khám thai; Sử dụng siêu âm để phát hiện những dấu hiệu chỉ điểm, các bất thường về hình thể thai nhi. Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucoze, pH…). Tư vấn và giới thiệu những trường hợp có dấu hiệu bất thường đến các cơ sở chuyên sâu sàng lọc trước sinh; Gói dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân: Khám sức khỏe tổng thể, khám cơ quan sinh sản.