Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Nghé tổ chức Về nguồn, thăm di tích lịch sử cách mạng tại Khu Di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh,...
Ngày 04/4/2023, UBND phường Bến Nghé phối hợp cùng Đội Quản lý TTĐT Quận 1 tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, an toàn giao thông. Tham gia có Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Hoàng...
Căn cứ Công văn số 1535/UBND-QLĐT ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về công bố danh mục các biệt thự được phân loại trên địa bàn Quận 1. Ủy ban nhân dân phường...