CHƯƠNG TRÌNH “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 100 ĐIỀU THÚ VỊ”

67

Thực hiện Công văn số 1294/SDL-QLLH ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia bình chọn và truyền thông cho Chương trình ” Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị”;

Uỷ ban nhân dân Quận 1 triển khai như sau:

Website chương trình: http://100e.visithcmc.vn/

_W_1216_168_710202314038_1