Công bố mẫu bản vẽ thiết kế để HGĐ, CN tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 1

349

Thực hiện văn bản số 290/UBND-QLĐT ngày 07/02/2023 của UBND Quận 1 về việc Công bố mẫu bản vẽ thiết kế để Hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 1.

UBND phường Bến Nghé công khai niêm yết mẫu bản vẽ thiết kế bên dưới. Người dân, hộ gia đình có nhu cầu vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới.

mẫu bản vẽ tự thiết kế

Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 2

Hướng dẫn 3

Hướng dẫn 4

Hướng dẫn 5