Danh sách phân tuyến trẻ em năm sinh 2016 vào lớp 1 năm học 2022 – 2023 phường Bến Nghé (Đợt 1)

181

Danh sách phân tuyến trẻ em năm sinh 2016 vào lớp 1 năm học 2022 – 2023 phường Bến Nghé (Đợt 1)DS Phan tuyen lop 1-SN 2016-Ben Nghe