PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 31-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15

83

Ngày 3/11/2023, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị Quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị Quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tham dự có các đồng chí: Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Tấn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Lê Minh Phát, Chủ tịch UBND phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy cho biết quan điểm và mục tiêu Nghị Quyết số 31-NQ/TW xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố với phương châm: “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”; đồng thời trình bày 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 31-NQ/TW, trong đó: Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Lãnh tụ Hồ Chí Minh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Về Nghị Quyết 98/2023/QH15, báo cáo viên nêu rõ: Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội đã trao cho TPHCM nhiều cơ chế chính sách mới, khá toàn diện, tạo đà cho TPHCM tăng tốc, phát triển. Hành động quyết liệt hiện thực hóa Nghị quyết 98 là trọng trách, sứ mệnh của TPHCM đối với cả nước. Báo cáo viên đã chia sẻ những điểm mới của Nghị quyết 98, những điểm đột phá mạnh về thể chế trong Nghị quyết 98…