Hướng dẫn chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 cho người nộp thuế

228

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai hướng dẫn chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Theo nội dung trên, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhu cầu miễn, giảm thuế vui lòng làm theo hướng dẫn.

Để xem toàn bộ nội dung hướng dẫn, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Giảm thuế