Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tại các chung cư trên địa bàn phường Bến Nghé, Quận 1.

174

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Văn bản  số 1145/UBND-QLĐT ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến Ban Quản lý, Ban quản trị các chung cư trên địa bàn phường Bến Nghé thực hiện các nội dung sau:

  1. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thực hiện triển khai và phổ biến “Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các Tài liệu kèm theo (Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Sổ tay cư dân và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư).
  2. Để tải nội dung văn bản hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các Tài liệu kèm theo (Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Sổ tay cư dân và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư); Ban Quản lý, Ban Quản trị chung cư có thể vào trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng: https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/ hoặc tại đường dẫn bên dưới:

Tài liệu hướng dẫn quản lý sử dụng nhà chung cư