Thông báo Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nha

915

Nhằm giúp hiểu rõ và hướng dẫn cho người dân kê khai và nộp thuế đúng và đủ về đất phi nông nghiệp. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai nội dung Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân được biết.

Mọi thông tin thắc mắc liên hệ ông Nguyễn Minh Quang – Địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường Bến Nghé (SĐT: 0903.284.274).

Để xem toàn bộ nội dung hướng dẫn, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB 83

CV 1361134