hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ đối với hộ kê khai

211

Thực hiện Công văn số 21/CCTQ1-BC ngày 30/03/2022 của Chi cục thuế Quận 1 về hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, chế độ kế toán,
hóa đơn, chứng từ đối với hộ kê khai
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin đến Hộ Kinh doanh, cá nhân kinh doanh phương pháp tính thuế theo phương pháp kê khai, chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ
Để xem toàn bộ thông tin, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Phương pháp tính thuế