Hướng dẫn tra cứu số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2022

5277

Các bước tra cứu số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2022 trên địa bàn phường Bến Nghé:

– Bước 1: Truy cập vào địa chỉ web http://phuongbennghe.gov.vn/

– Bước 2: Chọn mục Hành Chính Công và Đóng thuế đất PNN

– Bước 3: Nhập họ tên và địa chỉ thửa đất hoặc mã số thuế, sau đó chọn “Tìm kiếm”

– Kết quả sẽ được hiển thị tại mục “KẾT QUẢ TÌM KIẾM”