HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI (11/10) NĂM 2022

140

Cách đây 11 năm trước, vào năm 2011 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm làm ngày Quốc tế trẻ em gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trên các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế,…
Mỗi năm tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ chọn một chủ đề riêng. Năm 2022, Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) với Chủ đề: “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Để hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé hưởng ứng bằng những nội dung như sau:

– Tuyên truyền rộng rãi chủ đề: “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

– Tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số…;

– Tổ chức 01 buổi truyền thông Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, cung cấp thông tin về thực trạng, thách thức của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như các giải pháp giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh,vấn đề bình đẳng giới.

Thông qua các hoạt động truyền thông nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái; nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tinh khi sinh, sớm đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên./.