KẾ HOẠCH Thực hiện đợt thi đua 110 ngày chào mừng bầu cử đại biễu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021); kỷ niệm 45 năm thành lập Quận 1 (5/1976 – 5/2021)

205

KH huong ung 110 ngay