Kế hoạch tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”

232