KHU PHỐ 4 PHƯỜNG BẾN NGHÉ XÂY DỰNG MÔ HÌNH “LAN TOẢ YÊU THƯƠNG VÌ CỘNG ĐỒNG”

83

Ngày 12/11/2023, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4 Phường Bến Nghé trang trọng tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026. Tham dự có các đồng chí: Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Thái Thị Kim Thanh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Kha Hoàng Ngọc Trâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường…

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Nghé và 04 cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa 22 năm liên tục.

Kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong nhiệm kỳ 2021 – 2024, Khu phố 4 đã chung tay cùng phường Xây dựng mô hình “Lan toả yêu thương vì cộng đồng” với phương chăm “Lấy sức dân chăm lo cho dân”, chăm lo các hộ cận nghèo với mục tiêu đến cuối năm 2023 không còn hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Trong năm 2022, vận động mạnh thường quân chăm lo các gia đình khó khăn ở khu phố 1 và khu phố 7 số tiền 20 triệu đồng; năm 2023 chăm lo 8 hộ cận nghèo hàng tháng (mỗi tháng 500.000đ/hộ và gạo, mì). Tổng số tiền 48.000.000 đồng. Cuộc vận động “Vì người nghèo”, khu phố đã vận động ủng hộ đồng bào bị bão lụt Miền Trung 42 triệu đồng; cùng Hội Chữ thập đỏ Quận 1 trao 200 phần quà tại Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” 2 lần trị giá 100 triệu đồng; chăm lo cho các đối tượng khó khăn với tổng số hàng hóa và tiền trị giá 314 triệu đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 – 2029; đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé Kha Hoàng Ngọc Trâm biểu dương thành tích của Ban Công tác Mặt trận khu phố, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban CTMT khu phố phát huy hơn nữa việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động người dân tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động, các chương trình góp phần giảm nghèo bền vững; đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và quỹ “Vì Trường Sa xanh”; phấn đấu giữ vũng danh hiệu “Khu phố văn hoá”; “Khu dân cư sạch – xanh – thân thiện môi trường”; “Khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”, không có tội phạm ẩn náu, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy mạnh mẽ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, kết nối các gia đình kiều bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước cùng khu phố và địa phương.

Ngày 12/11/2023, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4 Phường Bến Nghé trang trọng tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026. Tham dự có các đồng chí: Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Thái Thị Kim Thanh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Kha Hoàng Ngọc Trâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường…

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Nghé và 04 cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa 22 năm liên tục.

Kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong nhiệm kỳ 2021 – 2024, Khu phố 4 đã chung tay cùng phường Xây dựng mô hình “Lan toả yêu thương vì cộng đồng” với phương chăm “Lấy sức dân chăm lo cho dân”, chăm lo các hộ cận nghèo với mục tiêu đến cuối năm 2023 không còn hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Trong năm 2022, vận động mạnh thường quân chăm lo các gia đình khó khăn ở khu phố 1 và khu phố 7 số tiền 20 triệu đồng; năm 2023 chăm lo 8 hộ cận nghèo hàng tháng (mỗi tháng 500.000đ/hộ và gạo, mì). Tổng số tiền 48.000.000 đồng. Cuộc vận động “Vì người nghèo”, khu phố đã vận động ủng hộ đồng bào bị bão lụt Miền Trung 42 triệu đồng; cùng Hội Chữ thập đỏ Quận 1 trao 200 phần quà tại Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” 2 lần trị giá 100 triệu đồng; chăm lo cho các đối tượng khó khăn với tổng số hàng hóa và tiền trị giá 314 triệu đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 – 2029; đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé Kha Hoàng Ngọc Trâm biểu dương thành tích của Ban Công tác Mặt trận khu phố, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban CTMT khu phố phát huy hơn nữa việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động người dân tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động, các chương trình góp phần giảm nghèo bền vững; đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và quỹ “Vì Trường Sa xanh”; phấn đấu giữ vũng danh hiệu “Khu phố văn hoá”; “Khu dân cư sạch – xanh – thân thiện môi trường”; “Khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”, không có tội phạm ẩn náu, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy mạnh mẽ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, kết nối các gia đình kiều bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước cùng khu phố và địa phương.