NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ ĐỀ ÁN 06

15284

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06)

Trước hết chúng ta phải nhận thức được định danh và xác thực điện tử là gì? lợi ích và các tiện ích mang lại cho con người? để có tài khoản định danh điện tử phải thực hiện ở đâu? mang theo những thủ tục gì?

1. Khái niệm về tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử.

– Tài khoản định danh điện tử: Là tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu, gồm: số định danh cá nhân; họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; ảnh chân dung và dấu vân tay, số điện thoại, gmail.

– Xác thực điện tử: là việc xác minh xác nhận của cơ quan chức năng đối với người sử dụng định danh điện tử.

2. Về lợi ích và các tiện ích mang lại

– Đây là Đề án mang lại các quyền lợi, tiện ích nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, với các cơ quan tổ chức. Khi một cá nhân có tài khoản định danh điện tử và xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử trong giao dịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch, nhanh chóng, chính xác, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả (người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch, hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua mạng Internet) chỉ cần ở nhà hoặc bất cứ đâu cũng có thể giải quyết được mà không cần phải đến cơ quan, tổ chức thực hiện như trước đây, do vậy sẽ giảm được thời gian, chi phí, đi lại tốn kém đặc biệt là tập trung đông người, chờ đợi…

– Người dân chỉ sử dụng thẻ Căn cước công dân và ứng dụng tài khoản định danh điện tử (VNEID) đã được tích hợp với các loại giấy tờ cá nhân khác từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, trong giao dịch, đi lại mà không phải mang theo các loại giấy tờ như trước đây như: Giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế,… để thưc hiện các giao dịch tài chính như: Thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…

– Công dân sẽ thực hiện được các thủ tục hành chính trên qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và nhận kết quả điện tử hoặc tại địa chỉ yêu cầu (nếu có), không phải đi lại, không phải xuất trình giấy tờ, không cần đến trực tiếp trụ sở cơ quan nhà nước, không phải tiếp xúc với cán bộ và không sử dụng tiền mặt, không phải khai báo lại các thông tin đã có trong dữ liệu Quốc gia về dân cư để thực hiện các thủ tục hành chính.

– Mọi thông tin công dân được bảo mật, chính xác, không thể giả mạo do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc do Chính phủ giao Bộ Công an quản lý. Người dân, doanh nghiệp chỉ phải kê khai, cập nhật lại thông tin khi có thay đổi.

3. Để được cấp tài khoản định danh điện tử Công dân đến tại Bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân huyện hoặc những điểm cấp CCCD lưu động để được cấp Căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử, như sau:

-Đối với công dân chưa được cấp CCCD sẽ được cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử.

– Đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử

⚠️⚠️⚠️ (Khi đến làm hồ sơ lập tài khoản định điện tử công dân phải mang theo các loại giấy tờ có số điện thoại chính chủ hoặc đang sử dụng; mang theo thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số thuế, thẻ CCCD).