Niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đợt 3 đang thực tế cư trú trên địa bàn phường Bến Nghé

1105

UBND phường Bến Nghé niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đợt 3 đang thực tế cư trú trên địa bàn phường Bến Nghé.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem thông báo cụ thể và danh sách đính kèm:

TB126

Ds đợt 3