PHƯỜNG BẾN NGHÉ ĐỒNG LOẠT RA QUÂN TẨY XOÁ CÁC BIỂN QUẢNG CÁO

18

Nhằm hưởng ứng lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 và thực hiện sự chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 phường Bến Nghé, ngày 11/6/2023 Đoàn Thanh niên phường tham gia ra quân và phát động bóc gỡ, tẩy xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2023.

Hoạt động bóc gỡ, tẩy xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng trên toàn địa bàn phường, nhất là các tờ rơi quảng cáo được dán, vẽ treo tại cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nhà chờ xe buýt, trong khu dân cư… có nội dung liên quan hoạt động cho vay tài chính.

Thông qua hoạt động góp nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về quảng cáo; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về giữ gìn mỹ quan đô thị, phòng ngừa tội phạm sử dụng các hình thức quảng cáo, rao vặt để tiếp cận người dân, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.