Phường Bến Nghé thực hiện niêm yết danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

318
NIÊM YẾT DANH SÁCH CHÍNH THỨC NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TP NHIỆM KỲ 2021-2026
👉Sáng ngày 03/5/2021, Tổ tuyên truyền bầu cử phường Bến Nghé thực hiện niêm yết Danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu Quốc Hội khoá XV – Đơn vị số bầu cử 2 và Đại biểu HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 – Đơn vị bầu cử số 4 tại 8 khu phố, 63 Tổ dân phố trên địa bàn phường.