PHƯỜNG BẾN NGHÉ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ THỰC HIỆN CÀI ĐẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID.

126

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của UBND phường trong năm 2023 và nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sáng ngày 24/7/2023, Công an phường Bến Nghé thực hiện điểm lưu động tích hợp định danh điện tử mức độ 2 tại UBND phường Bến Nghé với mong muốn đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện chiến dịch kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân trên địa bàn phường Bến Nghé. Với thông báo cụ thể như sau:

+ Thời gian từ 07 giờ 30  đến 20 giờ 00 hàng ngày từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023.

+ Lưu ý: Người dân vui lòng mang CCCD, bằng lái xe, giấy tờ xe, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ tuỳ thân có liên quan.

Link hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID: http://phuongbennghe.gov.vn/tai-lieu-huong-d…-tai-khoan-vneid/

Xác định tuổi trẻ cần tiên phong, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ và tiên phong, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận thức cho người dân về dịch vụ công trực tuyến, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ người dân. Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bến Nghé tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp; giảm tiêu cực, phiền hà; công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số, chính quyền phục vụ trên địa bàn phường.