Quyết định quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19″ trên địa bàn TPHCM”.

66

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai nội dung Quyết định quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19″ trên địa bàn TPHCM”.

Nhằm chung tay và đảm bảo công tác Phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Đề nghị người dân, hộ kinh doanh, đơn vị và doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn phường Bến Nghé áp dụng và triển khai.

Để xem toàn bộ Quyết định, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Quyết định 3900