Tài liệu tuyên truyền về công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị

131

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn phường về công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị.

Đề xem toàn bộ nội dung, vui lòng nhấn vào đường link bên dưới:

CONG UOC QUYEN DAN SU