Tài liệu tuyên truyền về tìm hiểu số quy định pháp luật về Luật trách nhiệm và bồi thường của Nhà nước

41

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn phường về tìm hiểu số quy định pháp luật về Luật trách nhiệm và bồi thường của Nhà nước.

Đề xem toàn bộ nội dung, vui lòng nhấn vào đường link bên dưới:

LUAT TRACH NHIEM VA BOI THUONG CUA NHA NUOC