TẮT ĐIỆN – BẬT TƯƠNG LAI! HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022

86

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin đến các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình trên địa bàn phường tắt các thiết bị điện trong 01 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (Thứ bảy)

Trước diễn biến Trái Đất mất đa dạng sinh học, sự cân bằng sinh thái giảm nghiêm trọng và tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong năm vừa qua, cùng một loạt các thảm họa thiên nhiên xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Chúng ta cần nâng cao nhận thức của bản thân và cộng đồng trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng điện hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra, góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Công văn khẩn số  640/UBND-KT ngày 24/03/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé chung tay tuyên truyền phối hợp với các cơ quan đoàn thể vận động Cấp ủy Ban điều hành 08 Khu phố và 63 Tổ dân phố trên địa bàn phường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 bằng việc tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (Thứ bảy).

Zalo

Việc tắt đèn trong một giờ nhằm biểu thị ý thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sống, bên cạnh đó thực hiện các biện pháp “sống xanh” nhằm gìn giữ môi trường xanh cho chính chúng ta, cũng như xây dựng và bảo vệ tương lai của nhân loại.