Tham gia mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

107

Ngày 02 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định triển khai Đề án “Chính sách đặc thù phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là một chính sách mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, là cánh tay nối dài của hệ thống y tế cơ sở đến từng hộ gia đình, nhà dân, giúp Ngành y tế Thành phố thực hiện tốt công tác truyền thông, công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng hoạt động dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế địa phương và thường xuyên được tập huấn những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kỹ năng truyền thông, vận động thuyết phục… Theo Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cộng tác viên sức khỏe cộng đồng được hưởng mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, riêng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng thuộc 05 huyện được hưởng mức hỗ trợ là 550.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng còn được hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là 300.000 đồng/người/năm.

Sở Y tế kêu gọi các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, yêu thích công tác xã hội và có mong muốn phục vụ sức khỏe cộng đồng hãy liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú để đăng ký tham gia mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng