Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm 62 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961- 26/12/2023)

220

Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Giữa dân số và phát triển kinh tế – xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng kinh tế thì yếu tố đầu tiên phải là con người và phải là con người có sức khỏe và trí tuệ.

Nhân ngày Ngày Dân số Việt Nam 26/12, để hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm nay, chúng ta nên thực hiện tốt Kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con vì lợi ích gia đình và sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh , đồng thời khám phụ khoa định kỳ, phát hiện sớm, điều trị kịp thời viêm nhiễm và những bất thường ở đường sinh sản có thể xảy ra.

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình mọi ng­ười có cơ hội học tập, hiểu biết, nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn về xã hội hiện đại, có điều kiện trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững..