THÔNG BÁO HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT 68

623

HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH

(theo quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

II. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

III. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

1. Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11.

2. Bản photo giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản photo CMND/CCCD của chủ hộ kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh gửi thành phần hồ sơ đến Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé – số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Q.1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Download file mẫu tại đây: Mẫu đăng ký hỗ trợ