THÔNG BÁO KHÔI PHỤC SẢN XUẤT KINH DOANH THEO BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1142

Thực hiện văn bản số 2310/UBND-VP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 1.

Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé đề nghị:

  1. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện một số nội dung sau:

1.1. Quét mã QR bằng camera của điện thoại thông minh:

                                     

hoặc nhấn vào đường dẫn: tại đây

1.2. Tự đánh giá, triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá trong thời gian sớm nhất; đồng thời thông báo với cơ quan chức năng ngay sau khi thực hiện việc đánh giá để tổ chức hậu kiểm.

  1. Giao Trưởng Công an phường chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp cùng Trưởng 8 khu phố, Ban điều hành 63 tổ dân phố triển khai, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường biết và thực hiện.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn dưới đây để xem cụ thể toàn văn văn bản:

UY BAN NHAN DAN