Thông báo về việc an toàn điện trong dịp lễ, tết cuối năm 2021 và đầu năm 2022

112

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem toàn bộ nội dung thông báo:

Thong bao so 185 ngay 27.12.2021 ve đam bao an toan dien dip Lê Tết 2021 va 2022