THÔNG BÁO Về việc cấp chi hỗ trợ đối với Trẻ em, Người cao tuổi, Người khuyết tật đang điều trị Covid-19, cách ly y tế và chi hỗ trợ tiền ăn đối với Người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế phường Bến Nghé

199

THÔNG BÁO

Về việc cấp chi hỗ trợ đối với Trẻ em, Người cao tuổi, Người khuyết tật đang điều trị Covid-19, cách ly y tế và chi hỗ trợ tiền ăn đối với Người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế phường Bến Nghé

 

 

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đang điều trị Covid-19, cách ly y tế phường Bến Nghé;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi hỗ trợ tiền ăn đối với Người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế phường Bến Nghé;

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo thời gian chi trả như sau:

Thời gian chi trả:

Từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 23/03/2023

– Buổi sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

– Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Sau thời gian nêu trên, Ủy ban nhân dân phường quyết toán kinh phí, không giải quyết các trường hợp nhận tiền trễ hạn và không tiếp tục chi trả.

Đối với trường hợp là người lớn trực tiếp nhận tiền cho bản thân: Người dân mang theo chứng minh hoặc căn cước công dân khi đến nhận tiền; trường hợp nhận tiền thay cho vợ hoặc chồng phải có giấy ủy quyền được chứng thực chữ ký.

Đối với trường hợp nhận thay cho trẻ em: Người dân photo giấy khai sinh của trẻ để ký nhận thay.

Ủy ban nhân dân phường thông báo đến Cấp ủy – Ban điều hành 08 Khu phố, 63 Tổ dân phố được biết và thông tin đến người dân được biết./.

20230316100110648