THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2024 trên địa bàn phường Bến Nghé, Quận 1

518

Căn cứ Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 07/07/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1;

  1. Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé tiếp nhận đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích quyền sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2024 trên địa bàn phường Bến Nghé.
  2. Hồ sơ đăng ký:

2.1. Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký: thực hiện theo mẫu đơn đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 (đính kèm)

2.2. Đối với các công trình, dự án của các tổ chức: Văn bản đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024, trong đó ghi rõ thủ tục thực hiện trong năm 2024 (thu hồi, giao, thuê, chuyển mục đích, bán đấu giá), tổng diện tích dự án, diện tích đăng ký thực hiện năm 2024, mục đích sử dụng đất đăng ký; văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bản vẽ hiện trạng vị trí.

Riêng đối với trường hợp đăng ký thuẹc hiện thủ tục thu hồi đất: kèm theo văn bản ghi vốn trong năm 2024 nếu sử dụng vốn đầu tư công hoặc bản cam kết bố trí đầy đủ vốn của chủ đầu tư.

  1. Đề nghị gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé (hoặc Phòng Tài nguyên môi trường Quận 1 – 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1) trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân Phường ban hành thông báo. Sau thời gian trên, Ủy ban nhân dân phường không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cá nhân, tổ chức.
  2. Đề nghị Cấp ủy Chi bộ Khu phố, BĐH 8 Khu phố, 63 Tổ dân phố: triển khai, thông tin rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được biết và đăng ký nếu có nhu cầu.
  3. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Minh Quang – Công chức Địa chính – Xây dựng phường Bến Nghé, SĐT: 0909.284.274.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo nội dung trên để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được biết và thực hiện (nếu có nhu cầu)./.

Kế hoạch số 3263/UBND-TNMT ngày 12/09/2023 của UBND Q1 về việc tiếp nhận đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1

Thông báo số 1100/TB-UBND ngày 12/09/2023 về việc tiếp nhận đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1

THÔNG BÁO số 130/UBND ngày 12/09/2023 Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2024 trên địa bàn phường Bến Nghé, Quận 1

Mẫu đơn đăng ký