Thông báo về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc-xin phòng dịch COVID-19.

3927

Thực hiện Công văn số 3717/SYT-NVY ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 4 và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban nhân dân phường đề nghị Trưởng phó 8 Khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó 63 Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận 8 Khu phố thông tin đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phụ trách với những nội dung như sau:

Tổng hợp số lượng người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý. Danh sách, số lượng người lao động (theo mẫu phụ lục 1 kèm theo) gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1 (bản scan) qua địa chỉ mail: lthoai.q1@tphcm.gov.vn. Thời gian gửi: Trước 09 giờ ngày 20/6/2021 để Phòng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 1, sau đó gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo quy định.

SĐT UBND phường Bến Nghé: (028)38 222 310.

MẪU DS chích ngừa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Bến Nghé