Thông Báo về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5.

277

Căn cứ Công văn số 137/UBND-YT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/5, 1/5;
Trước tình hình dịch bệnh cả nước có thể bùng phát trở lại, nhằm chủ động công tác phòng , chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, bảo vệ sực khỏe của Nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp đến, Ủy ban nhân dân phường thông báo 12 đến Trạm Y tế phường, các ban ngành, đoàn thể, Trưởng – Phó 8 khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó 63 tổ dân phố thực hiện một số nội dung như sau: