Thông báo về việc Thực hiện công trình thi đua “Buổi trưa vì người dân và doanh nghiệp”

77

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về công tác cải cách hành chính năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022;

Nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường, phát huy kết quả đạt được trong tháng 4 năm 2022 khi thực hiện công trình thi đua “Buổi trưa vì người dân và doanh nghiệp”

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé sẽ tiếp tục thực hiện công trình thi đua “Buổi trưa vì người dân và doanh nghiệp” với nội dung và thời gian như sau:

– Nội dung: vào thứ hai hàng tuần, bộ phận sao y, chứng thực và hộ tịch sẽ làm việc xuyên suốt từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ không nghỉ trưa để tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp.

– Thời gian triển khai: từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/12/2022

Trên đây là Thông báo thực hiện công trình thi đua “Buổi trưa vì người dân và doanh nghiệp”./.