THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG BẾN NGHÉ

64

Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin tuyên truyền viên pháp luật tại phường Bến Nghé:

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG BẾN NGHÉ

Họ và tên: HOÀNG THỊ LỢI Số thứ tự: 01
Năm sinh: 1952 Giới tính: Nữ
Địa chỉ liên hệ: 7B/6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại CQ: 38211860 ĐTDĐ: 0938688550
Email: hanhloidpt@gmail.com Fax:

 

Chức vụ, nơi công tác: Chi hội trưởng Chi hội luật gia phường Bến Nghé
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Thời gian công tác pháp luật: 33 năm
Lĩnh vực đăng ký tuyên truyền:

1. Dân sự

2. Hôn nhân gia đình

3. Khiếu nại, tố cáo

4. Hình sự

Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật: 468/QĐ-UBND ngày 31/12/2015