Tổ chức tiêm phòng Vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng cán bộ tuyến đầu trên địa bàn phường Bến Nghé

154

Thực hiện Công văn 1899/UBND-VX ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm phòng Vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) cho đối tượng cán bộ tuyến đầu;

Thực hiện Công văn 1477/BCĐ-YT ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 và phục hồi kinh tế quận 1 về mở rộng đối tượng tiêm phòng vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho cán bộ tuyến đầu trên địa bàn quận 1;

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo việc tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng cán bộ tuyến đầu, bao gồm người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phương, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp,…trên địa bàn phường Bến Nghé.
  2. Địa điểm tiêm: Trạm Y tế phường Bến Nghé (số 62 Hồ Tùng Mậu), số điện thoại: (028)39.153.309.
  3. Thời gian: Dự kiến tiêm từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2022 (tùy vào số lượng mời tiêm có thể kết thúc sớm hơn).
  4. Cách thức mời tiêm: Các sở, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp,…trên địa bàn phường Bến Nghé thực hiện đăng ký và lập danh sách người đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại lần 2 (Mũi 4) cho bà Trần Thị Bạch Tuyết, Trưởng Trạm y tế phường, số điện thoại: 038.0803.809 để được sắp xếp lịch tiêm phù hợp.
  5. Loại vắc xin, khoảng cách:

– Vắc xin Pfizer.

– Khoảng cách: ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

  1. Lưu ý:

– Khi đi tiêm tiêm chủng người dân cần mang theo CMND/CCCD; giấy xác nhận tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, mũi 3

– Tuân thủ nguyên tắc 5K tại điểm tiêm./. TB78