Tổng hợp các Bộ Tiêu chí thích ứng an toàn trong Bình thường mới

117

Nhằm thuận tiện cho Người dân, doanh nghiệp kịp thời tham khảo các văn bản phù hợp với ngành nghề của người dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé cung cấp các Bộ tiêu chí đánh giá của các ngành nghề được phép hoạt động.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải về hoặc xem trực tiếp:

Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dich COVID-19

Đối với hoạt động thư viện, phòng đọc sách; nghệ thuật biểu diễn; địa điểm triễn lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật; bảo tàng, di tích

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại

Đối với cơ quan, đơn vị Nhà nước

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm

Đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơp sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sóng và hoạt động giáo dục ngoài giờ hành chính

Đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập