Triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ

132

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai khảo sát, lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 65 tuổi và người có bệnh nền) trên địa bàn phường.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đề nghị Ban điều hành 8 khu phố, 63 tổ dân phố, ban quản trị các khu chung cư trên địa bàn phường triển khai khảo sát và nộp về cho ủy ban nhân phường thông qua bà Nam Phương hoặc qua email pbennghe@gmail.com. Thời hạn nộp vào lúc 11g00 ngày 15/12/2021 (Thứ ba).

Để xem toàn bộ hướng dẫn và biểu mẫu, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới

Hướng dẫn và biểu mẫu khảo sát