Triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19

414

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo quý cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp trên địa bàn phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

  1. Căn cứ Mục II phần B Kế hoạch số 200/KHUBND, giao chủ sử dụng lao động có trách nhiệm thống kê, lập dsnh sách (mẫu số 1) đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên gửi Bảo hiểm xã hội Quận 1. Trong thời gian giãn cách các Doanh nghiệp gửi qua đường Bưu điện. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác định đối tượng theo đúng tiêu chí, điều kiện, đảm bảo người lao động được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách.

* Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng. Lưu ý: Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội Quận (Doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa bàn nào thì gửi địa bàn đó) chậm nhất đến ngày 15/07/2021. Sau thời hạn này, Doanh nghiệp không gửi danh sách (mẫu số 1) xem như không có đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 30 ngày liên tục trở lên.

  1. Căn cứ Mục II Chương B Kế hoạch số 200/KH-UBND, chủ sử dụng lao động có trách nhiệm thông tin đến người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 2) kèm theo bản photo Quyết định hoặc Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, gửi bảo hiểm xã hội quận (nơi người lao động thực tế sinh sống).

* Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng. Lưu ý: Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

download văn bản tại đây: TB triển khai hỗ trợ