Triển khai khảo sát online đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

30

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai đến các cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ trú đóng trên địa bàn phường Bến Nghé thực hiện các mẫu khảo sát tại trang tin điện tử Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp của Bộ Tư pháp.

Vui lòng nhân vào đường dẫn bên dưới để thực hiện khảo sát:

https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/khao-sat-doanh-nghiep.aspx