Triển khai thu thập dữ liệu tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19 của người dân trên địa bàn phường

92

Căn cứ Công văn số 993/BCĐ-YT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Quận 1 về “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”;

Nhằm đảm bảo quản lý nguồn tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Bến Nghé. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nhu sau:

  1. Trạm Y tế phường Bến Nghé:

– Thực hiện cập nhật dữ liệu tiêu chiểm phòng Covid-19 của người dân sinh sống trên địa bàn phường Bến Nghé sau khi Ban điều hành 08 Khu phố, Ban quản trị các Chung cư trên địa bàn triển khai rà soát dữ liệu tại các khu dân cư.

– Kéo dài đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện phổ biến thông tin lịch tiêm các ngày trong tuần. Khẩn trương tập trung tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ. Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết đề nghị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trú đóng trên địa bàn phường.

  1. Ban điều hành 08 Khu phố; 63 Tổ dân phố; Ban Quản trị các Chung cư trên địa bàn phường:

– Triển khai cho người dân sinh sống trên địa bàn phường Danh sách thu thập dữ liệu tiêm chủng phòng Covid-19 (theo mẩu đính kèm) cho người dân trên địa bàn 08 Khu phố; 63 Tổ dân phố; người dân thực tế sinh sống tại các Chung cư trên địa bàn để Trạm Y tế phường tiến hành đối chiếu và cập nhật dữ liệu tiêm chủng.

Trên đây là Công văn triển khai về việc thu thập dữ liệu tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 của người dân trên địa bàn phường Bến Nghé đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ phận thông tin đến UBND phường.

Vui lòng nhấn vào đường link bên dưới để tải phiếu cập nhật mũi tiêm:

mẫu phiếu cập nhật

hoặc quét mã QR để khai báo trực tuyến: