Triển khai thực hiện Hỗ trợ đối với trẻ em đang điều trị Covid -19, Cách ly y tế trên địa bàn phường

91

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với trẻ em đang điều trị Covid -19, Cách ly y tế (theo quy định tại Khoản 7 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, quy định tại chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) trên địa bàn phường. Ủy ban nhân dân phường đề nghị Khu phố, Tổ dân phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Hỗ trợ đối với trẻ em đang điều trị Covid -19, Cách ly y tế (theo quy định tại Khoản 7 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, quy định tại chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

1.1.Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật trẻ em) điều trị do nhiễm Covid -19 (F0) hoặc đang cách ly y tế để phòng, chống Covid – 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

– Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/ người/ ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid -19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa là 45 ngày.

Điểu kiện: phải có phiếu thu hoặc hóa đơn thu nội dung tiền ăn của Bệnh viện dã chiến điều trị Covid.

– Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Điểu kiện: phải có phiếu thu hoặc hóa đơn thu nội dung tiền ăn của Bệnh viện thu dung hay nơi cách ly được chỉ định của cơ quan nhà nước.

– Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid -19 hoặc cách ly y tế:

+ Được nhận thêm một lần mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/ trẻ em.

+ Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phó khám, chữa bệnh và đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

1.3. Hồ sơ đề nghị

– Hồ sơ đề nghị đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại các cơ sở cách ly y tế gồm:

Giấy ra viện (Bản chính) điều trị do nhiễm Covid – 19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật.

Bản sao y bản chính mới nhất một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

– Hồ sơ đề nghị đối cới trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly bao gồm:

Quyết định (Bản chính) của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế.

Bản sao y bản chính mới nhất một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

– Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành gồm:

Giấy ra viện bản chính

Biên nhận thu tiền ăn, ở tại cơ sở đã điều trị bản chính

Bản sao y bản chính mới nhất một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

– Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly y tế tại cơ cở cách ly y tế trước ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành gồm:

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà bản chính.

Giấy hoàn thành việc cách ly bản chính.

Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Biên nhân thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly y tế tại cơ sở cách ly bản chính.

1.4. Trình tự, thủ tục

Các trường hợp trẻ em và người đang điều trị Covid – 19, cách ly y tế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển về Ủy ban nhân dân phường thông qua bà Nam Phương – DS-KHHGĐ – BĐG -TE (SĐT 028.38222310 – 101) chậm nhất ngày 30/12/2021.

Để xem toàn bộ nội dung văn bản, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Thông báo 174