Triển khai thực hiện thu thập thông tin cung – cầu lao động năm 2021

122

Nhằm đánh giá tình hình lao động – việc làm trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đề nghị Trưởng 8 khu phố, Ban điều hành 63 Tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận 8 khu phố tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phụ trách thực hiện việc thu thập thông tin cung – cầu lao động năm 2021 bằng hình thức quét mã QR code hoặc truy cập đường dẫn bên dưới để điền phiếu khảo sát để người lao động cung cấp thông tin  về nhu cầu tìm việc, tham gia học nghề

Đường liên kết Mã QR
https://by.com.vn/8N7xA5

 

Để xem toàn bộ nội dung thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB khảo sát lao động 2021