Tuyên truyền, vận động nâng cao mức sinh

31

UBND phường Bến Nghé tuyên truyền đến người dân sinh sống tại địa bàn phường Bến Nghé các nội dung liên quan đến vấn đề nâng cao mức sinh sản.

Để xem toàn bộ nội dung tuyên truyền truyền, vui lòng nhấn vào đường link bên dưới:

Nội dung 1

Nội dung 2