UBND phường Bến Nghé thông tin tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại nhà và phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19.

63

4 Phong chong TNTT cho TE tai nha trong mua dich COVID-19 5 Phong chong duoi nuoc trong mua dich COVID-19