Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/4/2021 về việc tổ chức thực hiện Phong trào “15 phút mỗi tuần vì Thành phố văn minh – sạch đẹp” và Cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Xóa vẽ bẩn và tăng cường công tác quản lý, xử lý việc vẽ bẩn làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị” trên địa bàn Phường Bến Nghé

153

Ke hoach so 58 ngay 9.04.2021