Về việc triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

120

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai phổ biến, tuyên truyền nội dung của Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng.

Để xem toàn bộ nội dung Thông tư, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

21TT