Video clip hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký kết hôn trên dịch vụ công trực tuyến.

412