Video clip hướng dẫn xác nhận tình trạng hôn nhân trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến phường Bến Nghé.

518