BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LOẠI HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN, UỐNG; CƠ SỞ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, THIẾT BỊ TIN HỌC VĂN PHÒNG, THIẾT BỊ DỤNG CỤ HỌC TẬP THEO QUY ĐỊNH TẠI CÔNG VĂN SỐ 2994/UBND-ĐT NGÀY 07/9/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ

477

Hộ Kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động trở lại theo công văn 2994/UBND-ĐT ngày 07/09/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vui lòng bấm vào đường dẫn bên dưới để đăng ký và làm theo hướng dẫn:

Văn bản 2994/UBND-ĐT ngày 07/09/2021

Biểu mẫu đăng ký